Välkommen till en inspirerande dag om omställningen till ett modernare samhälle!

Fördelarna med ett mer klimatsmart Västra Götaland är många och både välfärd och lönsamhet kan öka i takt med att utsläppen minskar. Under konferensen lanseras kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. Detta blir startskottet för genomförandet av de ”strategiska vägvalen för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland”.

Landshövding Anders Danielsson, regionfullmäktiges ordförande Magnus Berntsson och Svante Axelsson från Fossilfritt Sverige inleder dagen. Många inspirerande omställningsexempel kommer att presenteras, bland annat:

PROGRAM

Med reservation för ändringar (kommer att publiceras här).

Konferenciärer: Monique Wannding och Svante Axelsson

8.30 Registrering med kaffe och smörgås

9.30 Välkomna
Landshövding Anders Danielsson, regionfullmäktiges ordförande Magnus Berntsson och Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige, inleder dagen och hälsar välkomna.

9.50 Lansering avKlimat 2030 – Västra Götaland ställer om”

 • Kristina Jonäng, regionråd Västra Götalandsregionen och länsöverdirektör Lisbeth Schultze presenterar den nya västsvenska kraftsamlingen.
 • Monique Wannding och Gustaf Zettergren från Länsstyrelsen respektive Västra Götalandsregionen samtalar om vad Klimat 2030 innebär, varför man ska vara med och hur man deltar.

10.30 Fruktpaus

10.50 Varför går det ofta lättare än vi vågar tro?
Svante Axelsson, nationell samordnare för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige.

11.20 Budkavle överlämnas från konferensen i Jämtland
En budkavle går från konferens till konferens på Fossilfritt Sveriges turné genom landet. Budkavlen från senaste konferensen i Jämtland tas emot av Elisabeth Undén, ordförande för Göteborg Energi.

11.30 Kavalkad av omställningsexempel i Västra Götaland

 • Slit och förläng – en hållbar exportframgång när Nudie ger jeansen tre liv. Joakim Levin, Nudie Jeans.
 • Urbana attraktiva stationssamhällen – i Lerum och Nödinge testas hur mindre orter kan minska bilberoendet. Åsa Hult, IVL.
 • Snart får vi fler förnybara färger och lacker – Perstorp hintar om nästa världslansering. Ulrika Andersson, Perstorp Group.
 • Grästorp ger ringar på vattnet – nu är 60 000 svenskar med i REKO-ringar för närproducerad mat. Sofia Jessen, REKO-ring Grästorp.
 • Rejält virke för klimatet – Skövde bygger Sveriges största bostadsområde med höga trähus. Lina Eklund Svensson, Skövdebostäder.

12.00 Lunch

13.00 Aktuellt i klimatpolitiken – idag och fram till 2030
Eva Svedling, statssekreterare hos klimatminister Isabella Lövin

13.25 Kortpresentationer – I Västra Götaland har vi verktygen för att ställa om!
Exempel från den starka innovationsinfrastrukturen i Västra Götaland. Medverkar gör:

 • Erik Bresky, Science Park Borås
 • Mats Bergh, Johanneberg Science Park
 • Magdalena Rosinski, GU Ventures
 • Markus Norström, RISE
 • Per Adolfsson, ALMI Företagspartner Väst
 • Stefan Bengtsson, Chalmers
 • Thanos Pinakas, Tillväxtverket
 • Andrea Teran-Öman, Länsstyrelsen
 • Helena L Nilsson, Västra Götalandsregionen

13.40 Lansering av Klimatråd Västra Götaland

13.50 Parallella workshops
I fyra parallella workhops ges utrymme för fördjupning och diskussioner.

 • Hur ställer vi om till hållbara transporter?
 • Hur tar vi stegen mot mer klimatsmart och hälsosam mat?
 • Hur ser framtidens förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster ut?
 • Hur skapar vi sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler?

15.10 Fika

15.35 Hållbarhetstrender som får oss och planeten att hålla ihop
Malin Aghed från Camino magasin framtidsspanar och lyfter exempel från Västra Götaland.

16.05 Fossilfritt Sverige
Svante Axelsson berättar mer om Fossilfritt Sverige, aktörerna som är med och utmaningarna din organisation kan anta.

16.15 Budkavle skickas vidare till nästa konferens i Växjö
Landshövding Anders Danielsson och Kristina Jonäng, Västra Götalandsregionen, överlämnar budkavle från Västra Götaland till Växjö.

16.20 Hur tar vi detta vidare?
Landshövding Anders Danielsson och Kristina Jonäng, Västra Götalandsregionen, summerar och avslutar dagen.

16.30 Dagen avslutas

Konferensen är ett samarrangemang mellan Fossilfritt Sverige och Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.