Norrbotten är en region som är rik på förnybar energi och Magnus Edin, vd för Sunpine, berättade om uppbyggnaden av ett bioraffinaderi som tillverkar biodiesel från tallolja och Daniel Fåhraeus, vd för Pite Energi, talade bland annat om satsningar på solel och Pamela Lundin från Enercon om bygget av Sveriges största vindkraftspark i Markbygden.

På transportsidan gavs en uppdatering om arbetet med och utsikterna för Norrbotniabanan och Luleå kommuns satsning på elbussar.

Tomas Jonsson och Linda Ökvist Johansson, från Teknikens hus, demonstrerade i en experimentshow fysiken bakom klimatförändringarna och Anna Öberg inspirerade många med sitt tal om vilket beslutsfattande som krävs för att rädda planeten.

Piteå kommun fick en budkavle från Lunds kommun att satsa på att bli en cykelstad och de skickade vidare en uppmaning till Östersund att satsa mer på en hållbar skola.

Podcast

I en podcast från dagen samtalar Karin Bodin, vd Polarbrödsguppen, Magnus Edin, vd Sunpine och Anna Mård, affärsutvecklare cleantech, Piteå Science Park, om vilken roll Norrbotten kan spela i ett fossilfritt Sverige. Lyssna här.