Under dagen presenterade den nationella samordnaren, Svante Axelsson, 10 förslag till reformer för att ge kommunerna ökade friheter i sitt arbete med omställningen till fossilfria transporter. Förslagen testades sedan på en panel med riksdagsledamöter från båda blocken för att undersöka vilka som kunde få riksdagsmajoritet. Politikerna var överrens om att ge kommunerna rätt att:

– införa nya miljözoner för lätta fordon
– reglera trafiken på enskilda gator efter utsläppsklass
– kunna införa särskilda cykelfartsgator
– differentiera parkeringsavgifterna för miljöfordon
– arbeta med flexibla parkeringstal
– kräva  gröna transportplaner vid nyexploateringar
– söka statlig medfinansiering för åtgärder som minskar biltrafiken
– få upphandlingsstöd för miljökrav

Under dagen diskuterades bland annat tillgången på HVO när alltfler går över till biodiesel, stadsingengören Jerry Dobrovolny berättade om hur Vancouver arbetar med att få staden att växa utan att öka biltrafiken, statssekreterare Ulrika Modeér talade om kommunernas roll i utvecklingsagendan och Sampo Hietanen från företaget MaaS Global berättade om hur deras tjänst, Whim, som börjat användas i Helsingfors erbjuder mobilitetslösingar som ska göra det onödigt att äga en bil.

Filmklipp:
(ber om överseende med bristande bildkvalitet)

10 frithetsreformer för kommunernas klimatarbete:


Medverkande: Anders Åkesson (C),Jessica Rosencrantz (M),Lars Tysklind (L),Sara Karlsson (S),och Lorentz Tovatt (MP).

Alla vill ha HVO – hur ska det räcka?


Medverkande: Sören Eriksson, Preem; Anna-Karin Modin-Edman, Arla; Pontus Friberg, Setra; Noak Westerberg, Energimyndigheten; Jonas Rudberg, Porcupine AB; Fredrik Thörnqvist, Neste; Christian Janssen, ST1 och Jan Nordlöf, Colabitoil.

Vancouver stoppar trafiken


Medverkande: Jerry Dobrovolny, stadsingengör Vancouver

Helsingfors: Mobilitetskort istället för bil


Medverkande: Sampo Hietanen, VD MaaS Global

Presentation:
Svante Axelsson: 10 frihetsreformer för kommunernas klimatarbete (PDF)