Att utsläppsminskningar kan göras med åtgärder som samtidigt hjälper oss nå andra samhälleliga mål är väl belagt i vetenskapliga studier, men ingår sällan i beslutsunderlag i klimatpolitiken. Potential till win-win med utsläppsminskningar finns inom vitt skilda politikområden. Vad vet vi om hur klimatpolitiken samspelar med övriga samhällsmål? Varför förbises väl utforskade synergier i de politiska beslutsprocesserna? Kan bättre kunskap om synergierna hjälpa oss nå klimatmålen? Inom vilka politikområden kan klimatsynergier motivera nya satsningar?

Medverkande:
Matilda Ernkrans, Socialdemokraterna
Johan Hultberg, Moderaterna
Jakop Dalunde, Miljöpartiet
Martin Ådahl, Centerpartiet
Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige
Nils Westling, 2050
Mikael Karlsson, 2050