Möjligheterna i ett mer klimatsmart och attraktivt Västra Götaland är många och dagen kommer att handla om fördelarna med att gå före i omställningen och hur välfärd och lönsamhet kan öka i takt med att utsläppen minskar.

Under konferensen lanseras kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. Detta blir startskottet för genomförandet av de ”strategiska vägvalen för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland”. Ett nytt västsvenskt klimatråd med ambassadörer från olika samhällssektorer kommer också att presenteras.

Medverkar gör bland andra representanter från EU-kommissionen, regeringen, Fossilfritt Sverige samt regionala och lokala representanter från näringsliv, politik och civilsamhälle. Konferensen är ett samarrangemang mellan regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige och Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om, en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Konferensen är kostnadsfri och lunch och fika ingår i deltagandet. Antalet platser är begränsat så anmäl dig redan nu.

Anmäl dig här.

Mer information om innehåll och program kommer efter sommaren. Sista anmälningsdag är 11 oktober 2017.