’- Trots att man i debatten ofta kan få intrycket av att tuffa klimatåtgärder är impopulär politik så visar detta att folk på det stora hela ser positivt på en omställning bort från fossila bränslen, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Tidigare i våras konstaterade den årliga nationella undersökningen från SOM-institutet att klimathotet är det som oroar folk mest. Fossilfritt Sverige ville därför undersöka hur man ser på den samhällsomställning som krävs för att motverka det.

Sveriges riksdag beslutar idag med bred majoritet att Sverige ska vara klimatneutralt 2045. Det innebär att Sverige går före med sikte på att bli en av de första fossilfria välfärdsnationerna i världen. Hur målet ska nås och vilka åtgärder som måste vidtas finns det olika uppfattning om men enligt vår undersökning är människor inte oroliga för hur själva omställningen kommer att påverka deras egen livskvalitet eller Sveriges ekonomi i stort.

Hela 46 procent tror tvärtom att deras livskvalitet kommer påverkas ganska eller mycket positivt av målsättningen och bara 11 procent negativt. Runt hur Sveriges ekonomi skulle påverkas var meningarna mer delade men även här är det fler som tror att det har positiv påverkan (32%) än som tror att det påverkar negativt (24%).

– Det är vanligt att klimatpolitiska beslut föregås av stor vånda och oro för vilka effekter det kommer att få men efteråt kommer man inte ens ihåg när förändringen gjordes. Även om enskilda beslut så klart kommer orsaka motstånd så talar den här undersökning för att det finns ett stort stöd för en kraftfull politik för att svara upp på den stora klimatoro som idag finns, säger Svante Axelsson.