’- Klimatväxlingsprogram kan ge en dubbelvinst för organisationens miljöarbete. En frivillig koldioxidavgift på det egna resandet frigör pengar som bland annat kan investeras i miljöteknik, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Med ett klimatväxlingsprogram kan en kommun, ett företag eller annan organisation lägga en intern avgift på resor som medför stora utsläpp av växthusgaser. Pengarna som tas in på detta sätt kan sedan användas för att stimulera ett fossilfritt resande eller andra klimatrelaterade projekt.

Den här typen av program finns redan i framför allt flera kommuner. Bland annat har Helsingborgs stad belagt de anställdas flygresor med en avgift motsvarande 50 procent av biljettpriset, pengar som sedan används för att de istället ska kunna göra gratis tjänsteresor med kollektivtrafik och tåg.

Utmaningen lanseras i Östersund inför konferensen ”Fossilfritt Jämtland” som arrangeras den 20 september. Nyligen har Region Jämtland/Härjedalen inrättat ett klimatväxlingsprogram och kommunstyrelsen i Östersunds kommun tog beslut om ett eget i början på maj och förhoppningen är att flera regionala aktörer ska göra samma sak.

– Klimatväxling sätter en frivillig koldioxidavgift på till exempel flyget vilket kan skapa den efterfrågan på järnvägstransporter som gör att kravet på nattåg mellan Östersund och Stockholm under hela året blir en självklarhet, säger Svante Axelsson.

Anta utmaningen genom att fylla i formuläret här.