Tid: 11 september kl.10.00-16.00
Plats: Södra Teatern, Mosebacke torg 1, Stockholm
Pris: 770 kr exkl. moms

Kommuner och städer har i många fall ambitiösare klimatmål än landet i sin helhet och har länge varit drivande i klimatarbetet. Dagens regelverk, skattelagstiftning och förordningstexter kan dock ligga i vägen för de höga målsättningarna. Vilka förändringar behövs för att frigöra den kraft som finns?

Under konferensen presenteras en färsk rapport framtagen av IVL Svenska miljöinstitutet med tio konkreta förslag till hinderröjning för att underlätta kommunernas klimatarbete. Dagen handlar också om vilka synergier med andra samhällsutmaningar som insatser för klimatet ger. Medverkar gör bland annat Ardalan Shekarabi, civilminister och Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Konferensen riktar sig till kommuntjänstemän och politiker men naturligtvis även till andra som är intresserade eller berörda av frågorna.

Anmäl dig här senast 4 september.