Utmaningen syftar till att visa upp och skynda på utvecklingen på solcellsmarknaden. Aktörerna som skriver på utmaningen har som mål att installera solceller på minst ett av sina egna tak. En del har redan gjort det andra är på väg.

Priserna på solceller har sjunkit dramatiskt de senaste åren, närmare 80 procent. I Sverige har utbyggnaden dock gått trögt och 2016 var den installerade effekten bara 175 MW, att jämföra med till exempel Danmark som med likanande förutsättningar hade 900 MW.

Nu har dock allt fler företag fått upp intresset inte minst i Skåne, som är den region som har den största installerade effekten i landet. De första 20 företagen och organisationerna som antagit utmaningen har sin bas eller verksamhet delvis förlagd till regionen. Bland aktörerna finns organisationer av alla storlekar till exempel Örups säteri som beräknar ha installerat 69 kW år 2020, och IKEA som är ett av världens ledande företag när det kommer till egenproducerad el och beräknar ha installerat 2,36 MW solceller på sina varuhus i Sverige, de har redan 108 MW globalt.

Anmäl din organisation till utmaningen här

Aktörerna som skrivit under utmaningen och deras målsättning för installerad effekt 2020:

Ystad kommun, 150 kW

Sparbanken Syd, 30 kW

Solel Syd, 750kW

IKEA, 2360 kW

Eroom förvaltnings AB, 300kW

E-ON

Lunds Kommun, 1500 kW

Malmö Stad

Tosterups Gård AB

Övrabyborgs Gård

Örups Säteri AB, 69 kW

Villaägarna

Rotary S:t Petri Ystad

Svarte Byalag, 100kW

Bussjö Byalag

Magnus Björkman Sparbankshuset Tomelilla, 25kW

Karlfälts gård HB, 100 kW

Sjörups Höjd, 15 kW

Helsingborgs stad, 2000 kW

Wihlborgs fastigheter, 600 kW

AB Trelleborgs hem, 220 kW

Svenska Solenergigruppen AB, 15 kW

Kalmar Energi, 3040 kW

MKB fastighets AB, 210 kW