Östergötland var första stoppet på Fossilfritt Sveriges konferensturné som lyfter fram de möjligheter som omställningen till ett samhälle utan fossila bränslen innebär för olika regioner.

I Östergötland var det stort fokus på bioekonomi och framför allt etanol och biogas. Bland annat berättade Carl von Schantz, vd Lantmännen Agroetanol, om energikombinatet på Händelö där el, värme och ånga från fjärrvärmeverket startar en kedja som bidrar till produktion av etanol, biogas, kolsyra, gödsel, djurfoder och snart även vegetarisk biff. Mats Eklund från Biogas Research Center visade hur biogasen inte bara är ett klimatmässigt bra alternativ utan även bidrar till uppfyllnaden av flera av FN:s mål för hållbar utveckling.

Miljöminister Karolina Skog (MP) talade bland annat om att det var dags att titta närmare på vad regeringen kan göra för biogasbranschen och i ett panelsamtal med politiker och representanter från flera samhällssektorer uttrycktes den gemensamma ståndpunkten att EU kommissionens planerade utfasning av grödobaserade drivmedel måste stoppas.

Eftermiddagen bjöd på goda exempel på klimatarbete med allt från kommunala gröna obligationer och miljökrav vid upphandling till nya möjligheter att utvinna energi ur spillvärme och organiska solceller. Klimatfolket utförde en värderingsövning och elever från Bråviksskolan bjöd på sång. Dagen avslutades med att kommunalrådet Karin Jonsson (C) skickade en budkavle till Lund, där nästa konferens arrangeras, att satsa mer på spårvägar.

Podd:
Lyssna på Konferenspodden där medverkande intervjuas.

Klipp:
Se talen i sin helhet:

Fossilfritt Östergötland – Del 1

Välkomna
Karin Jonsson, kommunalråd Norrköping och Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige
Synergier och regional samverkan  –  Affärsmodeller som förändrar världen
– Industriell symbios på Händelö – Carl von Schantz, Agroetanol
– Fossilfria transporter nu – Henrik Åkerström, Alltransport & Mårten Berbres, Stena recycling
– Biogasens påverkan på de Globala hållbarhetsmålen – Mats Eklund, BRC

Fossilfritt Östergötland – Del 2

Sverige går före
Karolina Skog, miljöminister

Fossilfritt Östergötland – Del 3

Utmaningar för framtidens fossilfria Östergötland – paneldiskussion
Karolina Skog, miljöminister, Betty Malmberg, riksdagsledamot (M), Margareta Fransson, Region Östergötland, Göran Gunnarsson, Region Östergötland, Karin Jonsson, kommunalråd Norrköping, Reidar Svedahl, kommunalråd Norrköping, Peter Borring, Klas Gustafsson, Tekniska Verken, Mats Eklund, LiU och Carl von Schantz, Agroetanol.

Fossilfritt Östergötland – Del 4

Varför går det ofta lättare än vi vågar tro?
Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige

Fossilfritt Östergötland – Del 5

Fossilfria goda lokala exempel
– Investeringar för ett fossilfritt samhälle – Karin Faxér, miljöcontroller
– Tuffare krav på tunga fordon – att ställa miljö- och klimatkrav i entreprenadupphandlingar – Monica Lagervall, upphandlare Tekniska kontoret
– Framtidens resor i Norrköping – Kaire Ruus, projektledare
– Vallastaden – innovation och hållbarhet – Simon Helmér, VD Linköpingsexpo AB

Fossilfritt Östergötland – Del 6

Svante reflekterar över dagen
Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige