’- Det finns ett stort engagemang hos jordbrukare i klimatfrågan som ofta inte kommer fram i debatten. Med satsningen på fossilfria traktorer visar LRF Östergötland vägen och vi hoppas att flera regionförbund följer efter, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Lanseringen av utmaningen skedde på LRF Östergötlands ordförande Peter Borrings gård i Södra Karleby. Peter Borring var själv den första att skriva under utmaningen och hoppas nu att många av medlemmarna kommer göra likadant.

– Svenskt lantbruk är idag beroende av importerad diesel. För oss är det en strategisk fråga att göra oss oberoende av detta, minska sårbarheten och stärka den svenska sysselsättningen. Genom detta initiativ vill vi sätta igång och visa att vi är beredda att göra vad vi kan klara av under rådande ekonomiska omständigheter. Resten är upp till politik och samhälle att möjliggöra, säger Peter Borring.

Förhoppningen är att flera östgötajordbrukare ska ha skrivit under målsättningen inför konferensen ”Fossilfritt Östergötland – möjligheter i en modernare morgondag” som arrangeras av Fossilfritt Sverige, Norrköpings kommun och Cleantech Östergötland den 21 april.

Fossilfritt Sverige kommer sedan att ta med utmaningen som en budkavle, till att börja med till Skåne där en konferens på samma tema arrangeras 16 maj.