’- Tillsammans med näringslivet är det kommunerna som driver på omställningsarbetet i Sverige. Många gånger vet folk inte hur mycket som faktiskt görs på den egna orten och därför vill vi visa upp det. Genom att se hur mycket som händer ökar lusten att aktivt delta i förändringen, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Konferenserna arrangeras i samarbete med kommuner och regionalt näringsliv eller akademi. ”Fossilfritt Östergötland” arrangeras i Norrköping tillsammans med kommunen och Cleantech Östergötland och medverkar gör bland annat miljöminister Karolina Skog (MP).

Inbokade konferenser:
21/4 Fossilfritt Östergötland – Norrköping
16/5 Fossilfritt Skåne – Lund
19/9 Fossilfritt Norrbotten – Piteå
20/9 Fossilfritt Jämtland – Östersund
26/10 Fossilfritt Västra Götaland – Göteborg
7/12 Fossilfritt Kronoberg – Växjö