Under workshopen kommer vi att starta igång samverkansgrupper där aktörer från olika branscher och sektorer ges möjlighet att samarbeta runt specifika teman på vägen mot fossilfrihet. Nationelle samordnaren Svante Axelsson kommer att prata om grön konkurrenskraft och finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund talar på temat investeringar i klimatomställningen. Dessutom ger Klimatsynk information om hur man kan söka medel till sina klimatprojekt.

Anmälan är nu stängd.

Tid: 8 mars kl.10.00–15.00. Registrering och morgonfika från 9.30.
Plats: Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm.

Program

kl.10.00 Välkomna 

kl.10.05 Pengar byter riktning – Investeringar i klimatomställningen  Per Bolund, finansmarknad- och konsumentminister samt biträdande finansminister.

kl.10.35 Speeddating

kl.11.05 Fossilfritt – Sverige kan Hösten, nuläget och våren, samt om förtydligandet av deklarationen. Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige.

kl.11.45 LUNCH

kl.12.45 Uppstart samverkansgrupper – Hinderröjning Tematiska gruppdiskussioner för att inspirera och hitta nya sätt att samverka inom initiativet Fossilfritt Sverige. För mer information se nedan.

kl.14.00 Fossilfrihet skapar innovationer och grön konkurrenskraft Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige.

kl.14.20 Klimatsynk – Information om medel från det nationella regionalfondsprogrammet  Maria Tengvard, Susanna Rockström och Madelene Casselbrant, Tillväxtverket.

kl.14.40 Samtalsforum för vägar till fossilfrihet Gemensam diskussion och frågestund.

kl.15.00 Avslutning och fikamingel