För aktörer i Fossilfritt Sverige

Fossilfritt Sverige fortsätter att engagera och idag är drygt 200 aktörer anslutna till nätverket. Tack för att ni är med och bidrar till att driva på omställningen till ett välfärdssamhälle fritt från fossila bränslen!

Initiativet är en viktig plattform för att samverka, utmana och lära av varandra.  Därför bjuder vi nu in alla våra aktörer till en workshop på temat hur vi kan dra nytta av och lära av varandra. Vi har alla samma mål om ett fossilfritt välfärdssamhälle men förutsättningar och arbetssätt för att ta sig dit skiljer sig åt. Låt oss inspireras av varandra och upptäcka nya former för samverkan.

Fossilfritt Sverige består av en bred sammansättning av aktörer med representanter från företag, organisationer, regioner och kommuner. Under dagen kommer det ges goda förutsättningar att utbyta erfarenheter, inhämta nya perspektiv och angreppssätt för att nå våra uppsatta mål inom klimatområdet.

Workshopen riktar sig i första hand till 1 person i ledande ställning från respektive aktör. Vänligen anmäl dig senast den 27 februari genom att fylla i anmälningsformuläret nedan.

Anmälan är nu stängd