Välkommen på seminarium i Almedalen!

Klimatpolitik för export och tillväxt – finns det blocköverskridande enighet om näringslivets krav?

Läs hela artikeln: Välkommen på seminarium i Almedalen!

En färdplan för IT-konsultbranschen

Nu samlas mer än 40 företag från IT-konsultbranschen för att starta arbetet med en färdplan för en fossilfri, klimatpositiv och konkurrenskraftig IT-konsultsektor 2045. Färdplanen som tas fram inom ramen för Fossilfritt Sverige ska tydliggöra hur IT-konsultbranschen, tillsammans med användare av digitala lösningar, politiker och andra beslutsfattare, kan möjliggöra en omställning till ett fossilfritt Sverige som driver fram globalt hållbara lösningar.

Läs hela artikeln: En färdplan för IT-konsultbranschen

Fel på anmälningsformulär

Anmälningsformulären till Fossilfritt Sverige och Fossilfritt Sveriges utmaningar har varit ur funktion mellan 27 april och 21 maj och de anmälningar som gjorts har inte kommit fram. Nu fungerar de igen men om du gjort en anmälan och inte kan se att ert namn förts upp på respektive ställe så måste du dessvärre göra om anmälan. Vi ber om överseende med denna olägenhet.

Läs hela artikeln: Fel på anmälningsformulär

Upphandlingsguide för fossilfria transporter och fordon

Den offentliga upphandlingen är ett viktigt verktyg för att styra utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle. Biogas Öst med Biodriv Öst har tagit fram en praktisk guide för att upphandla fossilfria transporter och fordon.

Läs hela artikeln: Upphandlingsguide för fossilfria transporter och fordon

Förmånsbilen – en språngbräda till 2030-målet

Vid ett seminarium i Stockholm presenterade RISE en studie på företag och anställdas erfarenheter av att ha laddbara fordon som förmånsbilar. Se seminariet i sin helhet eller ta del av presentationerna.

Läs hela artikeln: Förmånsbilen – en språngbräda till 2030-målet

Färdplaner för fossilfri konkurrenskraft

Idag överlämnades de nio första färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft till regeringen. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg och klimatminister och vice statsminister Isabella Lövin tog emot rapporter med branschernas egna planer för hur de ska bli fossilfria eller klimatneutrala före 2045. Läs dem här i sin helhet.

Läs hela artikeln: Färdplaner för fossilfri konkurrenskraft

Överlämning av färdplaner för fossilfri konkurrenskraft till regeringen

Onsdag 25 april överlämnas färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft till statsminister Stefan Löfven och klimatminister och vice statsminister Isabella Lövin vid ett seminarium i Rosenbad.

Läs hela artikeln: Överlämning av färdplaner för fossilfri konkurrenskraft till regeringen

Rapport: Nordiska företag om omställningen, konkurrenskraft och tillväxt

Det nordiska näringslivet uppmanar beslutsfattare att formulera en ambitiösare klimatpolitik tillsammans med företag och civilsamhälle. Det är budskapet från vd:ar och andra ledare från några av Nordens tyngsta företag, vilket sammanställs i en rapport som fem nordiska företagsnätverk överlämnar till de nordiska klimat- och miljöministrarna, med anledning av Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet.

Läs hela artikeln: Rapport: Nordiska företag om omställningen, konkurrenskraft och tillväxt

Fem exportarenor för fossilfria transporter

I samarbete med  Scania och Volvokoncernen lyfter nu Fossilfritt Sverige fram fem platser och teknologier som bör göras till skyltfönster för export av fossilfria godstransportlösningar på väg.

Läs hela artikeln: Fem exportarenor för fossilfria transporter