Överlämning av färdplaner för fossilfri konkurrenskraft till regeringen

Onsdag 25 april överlämnas färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft till statsminister Stefan Löfven och klimatminister och vice statsminister Isabella Lövin vid ett seminarium i Rosenbad.

Läs hela artikeln: Överlämning av färdplaner för fossilfri konkurrenskraft till regeringen

Rapport: Nordiska företag om omställningen, konkurrenskraft och tillväxt

Det nordiska näringslivet uppmanar beslutsfattare att formulera en ambitiösare klimatpolitik tillsammans med företag och civilsamhälle. Det är budskapet från vd:ar och andra ledare från några av Nordens tyngsta företag, vilket sammanställs i en rapport som fem nordiska företagsnätverk överlämnar till de nordiska klimat- och miljöministrarna, med anledning av Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet.

Läs hela artikeln: Rapport: Nordiska företag om omställningen, konkurrenskraft och tillväxt

Fem exportarenor för fossilfria transporter

I samarbete med  Scania och Volvokoncernen lyfter nu Fossilfritt Sverige fram fem platser och teknologier som bör göras till skyltfönster för export av fossilfria godstransportlösningar på väg.

Läs hela artikeln: Fem exportarenor för fossilfria transporter

Ändra tjänstebilspolicy – utmaningar och möjligheter

Med Tjänstebilsutmaningen vill Fossilfritt Sverige sätta fart på omställningen av fordonsflottan. För att anta utmaningen kan en organisation behöva ändra sin tjänstebilspolicy. Det behöver inte bli dyrare för organisationen om man ser till den totala kostnaden.

Läs hela artikeln: Ändra tjänstebilspolicy – utmaningar och möjligheter

Workshop: Hur höjer vi målen?

Under workshopen ”Hur höjer vi målen?” var temat hur vi genom att arbeta med våra egna mål är en del av det globala klimatarbetet. Efter de internationella klimatförhandlingarna i Bonn förra året inleddes det som kallas för Talanoa-dialogen. Det är ett initiativ från ordförandeskapet Fiji att involvera företag, föreningar, städer, regioner och andra intressenter i en respektfull, konstruktiv och lösningsinriktad dialog för att främja klimatarbetet. Målsättningen stämmer väl överens med Fossilfritt Sveriges arbetssätt och workshopen berörde hur vårt arbete kan passa in i den internationella kontexten.

Läs hela artikeln: Workshop: Hur höjer vi målen?

Konferensturnén är i mål

Fossilfritt Sverige har det senaste året genomfört sju konferenser runt om i landet för att belysa det regionala klimatarbetet. I samband med konferenserna skickades även en budkavle mellan arrangörsorterna med konkreta klimatåtgärder.

Läs hela artikeln: Konferensturnén är i mål

Fossilfritt Värmland

Efter konferenser i Norrköping, Lund, Piteå, Östersund, Göteborg och Växjö avslutades Fossilfritt Sveriges turné med regionala konferenser på Stadshotellet i Karlstad den 18 januari.

Läs hela artikeln: Fossilfritt Värmland

Rapport: Synergier överallt?

En rapport som Fossilfritt Sverige låtit 2050 Consulting ta fram visar hur beslut om klimatåtgärder fattas oftast utan att alla effekter räknas in. Viktiga åtgärder uteblir därför eftersom de framstår som mer kostsamma än de i själva verket är.

Läs hela artikeln: Rapport: Synergier överallt?

Inbjudan till workhop: Hur höjer vi målen?

Tid: Tisdag 6 februari kl. 10.00-15.30
Plats: Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm

Läs hela artikeln: Inbjudan till workhop: Hur höjer vi målen?