Exponentiell utveckling kan leda till halverade utsläpp

Under torsdagen publicerades en rapport framtagen av Future Earth och Sitra med stöd av bland annat Fossilfritt Sverige. Exponential Climate Action Roadmap visar på potentialen hos olika sektorer av världsekonomin att halvera sina utsläpp av växthusgaser till år 2030. Det kommer dock att kräva kraftfullare politiska styrmedel och ett starkt ledarskap i klimatfrågan.

Läs hela artikeln: Exponentiell utveckling kan leda till halverade utsläpp

Inbjudan till Höstworkshop

Tid:10.00—15.30, 12 oktober (kaffe från 9.30)
Plats: Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm

Läs hela artikeln: Inbjudan till Höstworkshop

Sommarhälsning från Svante Axelsson

Arbetet i Fossilfritt Sverige fortsätter med ökad intensitet att engagera olika grupper i samhället. Efter att vi tillsammans med nio branscher lämnat över färdplaner för fossilfri konkurrenskraft ligger nu flera andra branscher i startgroparna. Värmesektorn och IT-konsultsektorn är redan i full gång och sannolikt kommer det vara tio nya färdplaner som kommer att lämnas över till den kommande regeringen i början av nästa år. Det svenska klimatpusslet blir allt mer heltäckande.

Läs hela artikeln: Sommarhälsning från Svante Axelsson

Se seminarier ifrån Almedalen

Fossilfritt Sverige var med och arrangerade två seminarier under årets Almedalsvecka: ”Klimatpolitik för export och tillväxt” och ”Är vi redo? Så stärker vi totalförsvaret genom omställningen till fossilfria transporter”. Se seminarierna i sin helhet här.

Läs hela artikeln: Se seminarier ifrån Almedalen

Välkommen på seminarium i Almedalen!

Klimatpolitik för export och tillväxt – finns det blocköverskridande enighet om näringslivets krav?

Läs hela artikeln: Välkommen på seminarium i Almedalen!

En färdplan för IT-konsultbranschen

Nu samlas mer än 40 företag från IT-konsultbranschen för att starta arbetet med en färdplan för en fossilfri, klimatpositiv och konkurrenskraftig IT-konsultsektor 2045. Färdplanen som tas fram inom ramen för Fossilfritt Sverige ska tydliggöra hur IT-konsultbranschen, tillsammans med användare av digitala lösningar, politiker och andra beslutsfattare, kan möjliggöra en omställning till ett fossilfritt Sverige som driver fram globalt hållbara lösningar.

Läs hela artikeln: En färdplan för IT-konsultbranschen

Fel på anmälningsformulär

Anmälningsformulären till Fossilfritt Sverige och Fossilfritt Sveriges utmaningar har varit ur funktion mellan 27 april och 21 maj och de anmälningar som gjorts har inte kommit fram. Nu fungerar de igen men om du gjort en anmälan och inte kan se att ert namn förts upp på respektive ställe så måste du dessvärre göra om anmälan. Vi ber om överseende med denna olägenhet.

Läs hela artikeln: Fel på anmälningsformulär

Upphandlingsguide för fossilfria transporter och fordon

Den offentliga upphandlingen är ett viktigt verktyg för att styra utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle. Biogas Öst med Biodriv Öst har tagit fram en praktisk guide för att upphandla fossilfria transporter och fordon.

Läs hela artikeln: Upphandlingsguide för fossilfria transporter och fordon

Förmånsbilen – en språngbräda till 2030-målet

Vid ett seminarium i Stockholm presenterade RISE en studie på företag och anställdas erfarenheter av att ha laddbara fordon som förmånsbilar. Se seminariet i sin helhet eller ta del av presentationerna.

Läs hela artikeln: Förmånsbilen – en språngbräda till 2030-målet