Seminarium i Almedalen: Transportmålet på akutmottagning

Med bara 11 år på oss krävs nu både snabba och långsiktiga politiska beslut för att utsläppsmålet för transporterna ska vara möjligt att nå. Se sändningen från seminariet i Almedalen om vad politikerna kan göra för att rädda transportmålet.

Läs hela artikeln: Seminarium i Almedalen: Transportmålet på akutmottagning

Fossilfri offentlig upphandling – hinder och möjligheter

Den 20 maj arrangerade Fossilfritt Sverige och Upphandlingsmyndigheten ett seminarium om hur den offentliga upphandlingen kan bli en motor i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Se seminariet i efterhand.

Läs hela artikeln: Fossilfri offentlig upphandling – hinder och möjligheter

Seminarium: Fossilfria transporter i Västerbotten

Se sändningen från seminariet i Umeå 14 maj om hur transporterna i Västerbotten ska kunna bli fossilfria.

Läs hela artikeln: Seminarium: Fossilfria transporter i Västerbotten

Seminarium: Så löser vi transportutmaningen

Se sändningen och ta del av presentationerna från seminariet om hur företag, kommuner och organisationer kan gå före och visa vägen mot transportmålet.

Läs hela artikeln: Seminarium: Så löser vi transportutmaningen

Sändningen från seminariet om Power to X

Se sändningen och presentationerna från seminariet ”Power to X – klimatets globala räddare?” som arrangerades av Fossilfritt Sverrige och World Energy Council Sverige den 27 mars.

Läs hela artikeln: Sändningen från seminariet om Power to X

Filmer om färdplanerna

I färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft beskriver olika branscher hur de kan bli fossilfria eller klimatneutrala och vad som krävs för att målen ska nås. I korta filmer berättar här verksamma inom branscherna om vägen mot en fossilfri framtid.

Läs hela artikeln: Filmer om färdplanerna

Rapport: Hållbarhet som konkurrensfördel

I en ny undersökning som Företagarna, Fossilfritt Sverige och Beyond Intent genomfört framgår att hållbarhet är en prioriterad fråga bland Sveriges småföretag och att de i hög utsträckning bedriver hållbarhetsarbete.

Läs hela artikeln: Rapport: Hållbarhet som konkurrensfördel