Nyhetsbrev januari 2019

I nyhetsbrevet för januari kan du bland annat läsa om branschernas krav på klimatpolitik och inbjudan till en konferens om färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft.

Läs hela artikeln: Nyhetsbrev januari 2019

Seminarium: Välja rätt tjänstebil

Det gäller att gå ifrån användandet av prisbasbelopp och se till den totala kostnaden av ett bilinnehav. Det var en av slutsatserna av dagens seminarium om tjänstebilar och förmånsbilar. Se hela seminariet i efterhand eller ta del av presentationerna.

Läs hela artikeln: Seminarium: Välja rätt tjänstebil

Filmer om möjligheterna till omställning

Allt för få ser möjligheterna i omställningen till ett fossilfritt samhälle och det riskerar fördröja den nödvändiga transformationen. I tre korta filmer vill Fossilfritt Sverige lyfta ett par områden där det skett en snabb utveckling och möjligheterna vi måste gripa tag i för att nå klimatmålet.

Läs hela artikeln: Filmer om möjligheterna till omställning

En dag om finansiering och export

Vid konferensen ”Överskott på kapital men underskott på klimatinvesteringar – hur hjälper vi pengarna att hitta rätt?” diskuterades vilka verktyg som kan användas för finansiera omställningen till ett fossilfritt samhälle och hur vi kan ta tillvara på de nya exportmöjligheterna.

Läs hela artikeln: En dag om finansiering och export

Seminarium: Välja rätt tjänstebil – en billig klimatåtgärd

Personbilsflottan står inför ett teknikskifte. Hälften av alla nya bilar som säljs är tjänstebilar och förmånsbilar. Företag, kommuner, regioner och myndigheter har därmed en avgörande påverkan på sammansättningen av Sveriges fordonsflotta och därmed också möjligheterna att nå klimatmålet för transporterna och minska växthusgasutsläppen med 70 procent till år 2030.

Läs hela artikeln: Seminarium: Välja rätt tjänstebil – en billig klimatåtgärd

Fossilfritt Sveriges höstworkshop

Workshopen handlade om vilka som är de viktigaste klimatpolitiska frågorna för en kommande regering att ta tag i och hur digitaliseringen kan användas för att accelerera tempot i klimatarbetet. Se sändningen från workshopen och ta del av presentationerna här.

Läs hela artikeln: Fossilfritt Sveriges höstworkshop

Samling av lärande exempel

Runt om i Sverige bubblar det av goda exempel på lyckat klimatarbete. För att fler ska ha möjlighet att ta efter samlar Fossilfritt Sverige nu in och sprider lyckade satsningar så att aktörerna inom initiativet ska kunna lära sig av varandras erfarenheter.

Läs hela artikeln: Samling av lärande exempel