Nyhetsbrev september 2019

Det blir en spännande höst på klimatfronten såväl internationellt som nationellt. Regeringen ska lämna sin första klimathandlingsplan i enlighet med klimatlagen och 23 september samlar FN:s generalsekreterare Antonio Guterres världens ledare för att förmå dem att skruva upp sina klimatmål. Fossilfritt Sverige vill därmed också be alla aktörer att höja sina egna klimatmål och vidta

Läs hela artikeln: Nyhetsbrev september 2019

Seminarium i Almedalen: Transportmålet på akutmottagning

Med bara 11 år på oss krävs nu både snabba och långsiktiga politiska beslut för att utsläppsmålet för transporterna ska vara möjligt att nå. Se sändningen från seminariet i Almedalen om vad politikerna kan göra för att rädda transportmålet.

Läs hela artikeln: Seminarium i Almedalen: Transportmålet på akutmottagning

Fossilfri offentlig upphandling – hinder och möjligheter

Den 20 maj arrangerade Fossilfritt Sverige och Upphandlingsmyndigheten ett seminarium om hur den offentliga upphandlingen kan bli en motor i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Se seminariet i efterhand.

Läs hela artikeln: Fossilfri offentlig upphandling – hinder och möjligheter

Seminarium: Fossilfria transporter i Västerbotten

Se sändningen från seminariet i Umeå 14 maj om hur transporterna i Västerbotten ska kunna bli fossilfria.

Läs hela artikeln: Seminarium: Fossilfria transporter i Västerbotten