Uppsala Vatten och Avfall AB

Inrapporterade klimatmål: ”1. Energieffektivisera uppvärmningen för pumpstationer med 50% senast 2030.

2. Organisationen åtar sig att senast 2020 ha 50% koldioxidneutral eller förnybar värme och kyla. Senast 2023 ska organisationen ha 100%.

3. Bolagets egna tunga lastbilar ska drivas på fossilfri och förnybar energi senast 2030.

4. Fortsatt utveckling av installation av solceller på bolagets alla anläggningar.

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen

Hemsida: www.uppsalavatten.se

 

 

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.