Recupera AB

Inrapporterade klimatmål: ”De utsläpp vi har idag är enbart från eventuella flyg eller biltransporter. Biltransportutsläppen upphör 2018 när vi övergår till vätgasdrivna fordon. Flygutsläppen arbetar vi aktivt för att eliminera genom att få fler flygplatser att övergå till vårt flygbränsle baserat på fossilfri råvara.”

Hemsida: www.recupera.nu