Populärvetenskapliga föreningen

Inrapporterade klimatmål: ”Vill påverka och upplysa om att vårt beroende av fossila bränslen kan reduceras och slutligen elimineras.”

Hemsida: www.abc.se/~m5504/pfh/