Equest AB

Inrapporterade klimatmål:

Nollemission, med kompensation för flygresor som inte kan undvikas samt de små utsläpp kollektivtransporter och elbil skapar.