BraTransporter Norden AB

Inrapporterade klimatmål: ”Efter sommaren 2018 byter alla på företaget till helt eldrivna bilar.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen

Hemsida: www.bratransporter.se

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.