Lätt för kommunerna att göra rätt – möjligheter och synergier i klimatomställningen

Välkommen till en konferens om hur kommuner och regioner kan höja tempot i klimatarbetet på ett sätt som samtidigt ger invånarna en högre livskvalitet.

Kommuner och regioner har möjlighet att påverka både kommuninvånare och näringsliv och kan visa vägen mot ett fossilfritt samhälle. Det finns också många vinster med att genomföra åtgärder för att minska utsläppen. Det kan handla om både ekonomi, hälsa och överhuvudtaget att göra kommunen eller regionen attraktivare för både invånare och näringsliv.

Fossilfritt Sverige och Klimatkommunerna bjuder därför in till en konferens om hur kommuner och regioner kan höja tempot i klimatarbetet på ett sätt som samtidigt ger invånarna en högre livskvalitet. Vi lyfter konkreta exempel som fler kan ta efter med ett särskilt fokus på hur offentlig upphandling kan användas som ett verktyg i klimatarbetet.

Tid: Tisdag 26 november, 10.00 – 16.00 (kaffe och registrering 9.30)
Plats: 7A Odenplan, Odengatan 65,  Stockholm
Websändning: www.fossilfritt-sverige.se

Till anmälan

Ur programmet:

Klimatkommunernas tiopunktslista – handfasta tips till Sveriges kommuner

Klimatkrav i offentlig upphandling – Fossilfritt Sverige presenterar sin strategi för att vässa verktyget

Räkna med synergieffekterna! – workshop under ledning av Mikael Karlsson, miljöforskare KTH

Höga krav på skolmaten – ingen motsättning mellan nyttigt, gott och klimatsmart i Södertälje

Minskad trafik med samtransporter – så blir den populära åtgärden lönsam

Läxor från Hoppet – vad kan vi lära oss från upphandlingarna runt bygget av en fossilfri förskola i Göteborg?

Leverantörsdialog, trappstegsmodell och samverkan – strategier för förbättrad upphandling

Vad gör de rätt i Helsingborg? – Sveriges hållbaraste kommun tre år i rad