Överskott på kapital men underskott på klimatinvesteringar – hur hjälper vi pengarna att hitta rätt?

Välkommen till konferens om hur omställningen till ett fossilfritt samhälle ska finansieras!

Dagen arrangeras av Fossilfritt Sverige och Svensk Exportkredit (SEK).

Sverige ska vara ett föregångsland med en hållbar strategi som stärker landets exportnäring. Den historiska klimatförändring vi befinner oss i, innebär både utmaningar och möjligheter för den svenska finanssektorn. Klimatsmarta investeringar skapar nya exportmöjligheter för svenska företag. Klimatpolitik är exportpolitik!

Aktuella och insatta gäster kommer att diskutera hur kapital kan styras till de stora investeringar som krävs för att uppnå klimatmålet och vilka verktyg som finns för att minimera risken för investerare. Vilken roll kan exempelvis staten spela, och vilken potential finns det i pensionsfonderna? Bland talarna finns bland annat Jens Henriksson, Folksam; Nyamko Sabuni, ÅF, Magnus Billing, Alecta; Anna Breman, Swedbank, Maria Baumgarts, SEB och Henrik Henriksson, Scania.

Konferensen är kostnadsfri.

Anmälan

Tid: Tisdag den 4 december kl. 09.30-16.00
Plats: Sheraton Hotel, Stockholm

Program:

09.30  Klimatpolitik är exportpolitik
Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige och Johan Henningsson, SEK

09.50 Pensionssystemet – en motor i omställningen?
Magnus Billing, Alecta och Jens Henriksson, Folksam

10.20 Ger ökad informationsplikt lägre utsläpp? Marie Baumgarts, SEB, Johan Henningsson, SEK, Fredric Nyström, Öhman fonder

10.55 Statens roll för att minska riskerna i omställningen
Auktionering med prisgaranti – Peter Tornberg, OX2
– Industriklivet och Hybrit – Martin Pei, SSAB
– Exportkreditnämnden – Karin Wessman, EKN

11.40 Billigare lån med gröna obligationer?
Mats Andersson, statlig utredare gröna obligationer

12.10 LUNCH

13.10 Sverige – en permanent världsutställning för ny teknik
Henrik Henriksson, Scania, Anna Breman, Swedbank, och Lena Sellgren, Business Sweden

13.50 Tekniksprång mot framtiden – så hanterar vi risken
Alexander Schenk, EIB, Sören Eriksson, Preem, och Björn Hasselgren, Trafikverket

14.30 FIKA

15.00 En politik för ökade investeringar
Maria Malmer Stenergard (M), Martin Ådahl (C), och Per Bolund (MP)

15.45 Hur hjälper vi pengarna att hitta rätt – hur tänker vi framåt?
Catrin Fransson, vd SEK

16.00 Slut

Moderator: Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige

Talarlistan kommer att fyllas på med fler talare.

SEK + Fossilfritt Sverige (2)